ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား The Generals of Burma

These Generals continue to suppress, imprison and kill many millions of their own people.
This enables them to consolidate their power, allowing them to accumulate and secure their personal wealth.
FREEDOM and JUSTICE for Burma is crucial therefore, YOUR COMMENTS to complete the information is highly appreciated.

Wednesday, October 22, 2008

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား

ဤဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း အာဏာရွင္ႀကီး မ်ား ျဖစ္ႀကပါသည္။ ၎တို ့သည္ တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥအဝဝ ကို ၎တုိ ့၏ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵ အရ လံုးဝ ဥႆံုထိမ္းသိမ္း တာဝန္ယူ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႀကပါသည္။ ထို ့အတြက္ေႀကာင့္ ၎တို ့သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဆိုးရြားပ်က္ယြင္းေနေသာ စီးပြားေရး ၊ လူမွဳေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး စသည့္ ကဏၭ မ်ားအားလံုး အတြက္ လံုးဝဥႆုံ တာဝန္ရိွ ႀကပါသည္။

ဆင္းရဲနုံခ်ာလွေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီးတြင္ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝႀကေသာ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားနွင့္၎တို ့၏ မိသားစုမ်ားအေႀကာင္းကို ဤဘေလာ့ဂ္ တြင္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဤဘေလာ့ဂ္သို ့ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ စာရွူသူမ်ား၊ သတင္းပို ့အႀကံျပဳ အမွားေထာက္ျပသူမ်ား အား ေလးစား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ျပည္သူ

Read More...

Monday, May 26, 2008

Than Shwe - 000008 သန္းေရႊ

Title: Senior General
Commander-in-Chief of the Armed Forces
Born: 1933
Background: Former postal clerk.
Interests: Specialist in psychological warfare, likes kung fu movies, consults blind peasant for astrological advice to make decisions.
Lifestyle: Daughter married in £26million bash in 2006.

Than Shwe, the xenophobic military strongman who has been Burmese Head of State since 1992, has the titles of Commander-in-Chief of the armed forces and Chairman of the SPDC.

It is unknown whether he was born in 1929 or 1933, but either way he is well over the official retirement age for generals of 60, and has ambitions to remain in the presidency for life.

After working as a postal clerk, he joined the army at 20. Specialising in psychological warfare, he has been decorated 16 times.

Dogged recently by worsening health, he has cut back on public appearances after a top-secret week-long stay at Singapore's General Hospital in December 2006. He is known to suffer from diabetes and hypertension, and is rumoured to have intestinal cancer.

Than Shwe was criticised for the excessive, expensive celebrations at his daughter's recent wedding, seen here on YouTube.

A strong believer in astrology, he regularly consults E Thi, a blind peasant with a speech impediment, for advice.

He loathes opposition leader Aung San Suu Kyi, and in 2004 jailed his prime minister, Khin Nyunt, and his family for supporting her greater involvement in Burma's political process.

General Than Shwe, 74, who came to power in 1992, is said to have kingly delusions. Visitors to his home are seated in chairs shorter than his, and the family are rumoured to address each other using royal titles.

The Burmese regime has tried to cloak itself in the mantle of past glories. The generals built a parade ground at Naypyidaw, their remote new capital, dominated by statues of ancient and heroic Burmese kings.

But the senior members of the State Peace and Development Council, as the junta styles itself, are almost all battle-hardened career soldiers.

General Than Shwe's background is in psychological warfare. He took part in operations against ethnic minority Karen rebels in the 1950s, before rising through the ranks under Ne Win, an earlier dictator.

Than Shwe was born in Kyaukse, a small town about 20 miles near Mandalay. It is in the central and northern part of the country. Same as Saddam, Than Shwe’s father passed away when he was about 10 years old and became an orphan.

Links:
http://sanooaung.wordpress.com/2007/11/16/than-shwe-will-follow-saddam-hu-sein/
http://www.theage.com.au/ffximage/2007/09/27/rgw_burma_shwe_wideweb
http://www.thefirstpost.co.uk/8854,features,army-strongmen-who-call-the-shots-in-burma
burmadigest.info/.../04/than-shwes-monkey-hand/
http://www.guardian.co.uk/world/2007/oct/07/burma.peterbeaumont

Read More...

Kyaing Kyaing - 080049 ႀကိဳင္ႀကိဳင္
Title: Wife of Than Shwe
State Peace and Development Council

It was Kyaing Kyaing who reportedly ordered troops to fire on the monks.

Than Shwe's doctor moonlights as the health minister and the nation's health is almost neglected.

The family has its own pet tycoon, a man named Te Za, with whom Than Shwe has exchanged a free run of the country's natural resources for all the cash he needs.

When the wind died down on Saturday afternoon (after the cyclone Nargis) and the first soldiers appeared on the streets of Rangoon, residents noted that they focused their efforts on the street where Kyaing Kyaing, the wife of junta leader Than Shwe, was staying.

Rumour has it that by Saturday evening a full electricity supply had been restored to her staying residence. By Tuesday night most of the city was still in blackness.

Kyaing Kyaing, who insists on staff addressing her as 'Queen' is in poor health.

Than Shwe let his wife Kying Kying to marry Lu Min, sold off all the government’s GOLD (SHWE) to declare there is no more Shwe, to ward off the end of SHWE (himself). Than Shwe and top three Junta, wearing Burmese Tha Mee (ladies skirts) donated and recorded at a pagoda as donated by Daw Than Shwe, Daw Khin Nyunt and Daw Aye because of the astrologer.

Than Shwe and Kyaing Kyaing were also known to have each ridden a pig and a dog to run around the Shwe Dagon Pagoda's concourse because their astrologer said they would have to run away like pigs and dogs.

Photo courtesy: AFP PHOTO - STR/AFP/Getty Images

Links:
http://sanooaung.wordpress.com/2007/11/16/ne-win-than-shwe/
http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/05/07/do0705.xml
http://burmadigest.wordpress.com/2006/06/05/the-senior-general%E2%80%99s-wife-who-married-actor-%E2%80%9Cloo-min%E2%80%9D/
: picasaweb.google.com/.../1McHiCUWSOywF4vFFX3JOw
http://www.tayzathuria.org.uk/bd/2006/6/04/loomin.jpgRead More...

Thandar Shwe -080050 သႏၱာေရႊ (ခ) မေပါက္

Title: Daughter of Senior General Than Shwe
(a.k.a) Khin Thandar Shwe
(a.k.a) Ma Pauk
State Peace and Development Council

In an acute display of lack of self respect, Thandar Shwe, daughter of Burmese military junta supremo Snr. Gen. Than Shwe, visited the Myanmar Furniture Fair, pleaded and took away furniture worth approximately USD 10,000 without payment, sources said.

She visited 'Myanmar Furniture Fair 2008' held at the Armed Forces Hall (Envoy Hall) in U Wisara Road, Rangoon on March 8.

She took away a truckload of woodcrafts and furniture in a 'CANTER' truck. Most of the stuff was from 'Golden Pollen Myanmar'.

"She took away all she wanted without making any payment. The furniture companies did not dare ask for payment from her because most of these companies are running on import-export licenses issued by Myanmar Timber Corporation," a source in the industry said.

A staff member from another company said they gave the furniture to her free of cost.

The biennial furniture fair was scheduled to be held from March 3 to 7 but was extended for another two days.

Thandar Shwe, daughter of Snr. Gen. Than Shwe and Kyaing Kyaing, was married in July 2006. In the videotape of the wedding ceremony, she was seen wearing a lot of diamonds. (tiara and choke)

The lavish wedding ceremony where USD 50 million was rumored to have been spent in one of the poorest countries in the world became infamous.

The physical possession of the video disc and video tape of the wedding ceremony carries a prison term and it was strictly banned in Burma.

Thandar Shwe, enjoyed life as Second Secretary at Burma’s Embassy in Beijing.

Her aborted recall to Rangoon in 2004 against her wishes and those of her dad is rumored to have been a factor precipitating former Foreign Minister Win Aung’s downfall.

"ORDERING A MAN TO BEAR A YOKE IN EXCHANGE FOR DIAMONDS”
By Maung Shin (translated by David Law)


According to follow-up news from military social circles, Bo Than Shwe’s daughter had been impregnated by a certain man called Ko Zaw, son of the late Secretary – 2, Gen. Tin Oo, who was assassinated in a bomb explosion at a military base.

The aforementioned Ko Zaw had already been legally married to the daughter of the former Mayor of Rangoon, Ko Lay, and he has a family of his own. The two had been working in the Ministry of Foreign Affairs when they became entangled with each other, resulting in pregnancy.

When Bo Than Shwe found out that his daughter had been fornicating with a married man, his Royal Wrath was aroused and he ordered for a cargo truck to hit and kill the aforesaid Ko Zaw. Fortunately, although he was not killed, half of his body “died.” [translator’s note: became paralyzed.] Ko Zaw was treated at the Intensive Care Unit in Rangoon. While in hospital, Thandar Shwe, disguised, came at night to visit him.

Finally, she abandoned the aforesaid Ko Zaw following her father’s commands and married Major Zaw Pyo Win.

Major Zaw Pyo Win is a reliable subordinate of Bo Than Shwe. In addition, he is afraid to oppose Bo Than Shwe’s orders and hence he married Thandar Shwe, according to investigations.

(Author Maung Shin’s) Note: If you look at Major Zaw Pyo Win’s face from the start to the end of the wedding with Thandar Shwe, you will find no joy, contentment, affection, nor devotion.

Links:
http://burmadigest.wordpress.com/2006/11/25/machiavelli-major-zaw-and-scandal-of-than-shwes-daughter/
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=4995
http://www.mizzima.com/component/content/article/4-inside-burma/267-than-shwes-daughter-pleads-for-furniture-at-fair

Read More...

Zaw Phyo Win - 080051 ေဇာ္ျဖိဳးဝင္း

Title: Major
Husband of Thandar Shwe,
Deputy Director Export Section, Ministry of Trade
State Peace and Development Council

Photo obtained 03 November 2006 shows a video grab of Thandar Shwe, the daughter of Myanmar junta leader Than Shwe, with her groom Major Zaw Phyo Win during their wedding in Yangon in July 2006.

The video shows the lavish wedding that Myanmar's military ruler Than Shwe threw for his daughter that sparked outrage 03 November in one of the world's poorest countries.

In the 10-minute clip posted on the Internet, Thandar Shwe is shown covered in layers of pearls, diamonds and other gems, while her groom splashes champagne across rows of glasses.

AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Machiavelli, Major Zaw, and Scandal of Than Shwe’s DaughterRead More...

Khin Pyone Shwe - 080052 (ခင္ျပံဳးေရႊြွ၊ ေအးေအးသစ္ေရႊြွ၊ ေဒဝါေရႊွြ၊ ႀကည္ႀကည္ေရႊြွ)


Title:
Daughter of Senior General Than Shwe
State Peace and Development Council

According to Burma’s Foreign Ministry diplomatic list, three of Snr-Gen Than Shwe’s MOFA daughters—Khin Pyone Shwe, Aye Aye Thit Shwe and Kyi Kyi Shwe— form the core staff of the Foreign Languages Division of the Ministry’s Training, Research and Foreign Languages Department. But what can their duties be, now that Burma’s once active foreign affairs and diplomacy areas have been hijacked by men in uniform?

Sources in Rangoon say that since the military government doesn’t seem interested in talking to anyone nowadays, the Shwe sisters probably don’t have very demanding jobs, allowing them plenty of spare time to pursue their own business and spiritual interests.

Socialite:
Tay Za's, the sycophant of Burma is reputed to have dated Khin Pyone Shwe.

Maung Waik, one of the richest men in Burma and a powerful crony of the country’s ruling military regime attempted to strengthen his ties to the regime through marriage. According to a relative of Snr-Gen Than Shwe, the most powerful figure in the junta, Maung Waik has recently been courting the general’s daughter, Khin Pyone Shwe.

According to members of Rangoon’s business community, Maung Weik recently divorced his wife, Yin Min Khin, in the hope of marrying Than Shwe’s daughter. (see link; Maung Waik, Burmese Tycoon, Arrested..)


Links:
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=4995
Maung Waik, Burmese Tycoon, Arrested on Drug Charges
Youtube
Sr. General Than Shwe’s Second Daughter has made 200 Million dollars by selling Burma’s land to Chinese tycoons

Read More...

Aye Aye Thit Shwe - 080053 ေအးေအးသစ္ေရြွ

Title: Daughter of Senior General Than Shwe
State Peace and Development Council

Read More...

Tun Naing Shwe - 080054 ထြန္းနိုင္ေရြွ (ခ) ထြန္းထြန္းနိုင္

Title: Son of Senior General Than Shwe
(a.k.a.) Tun Tun Naing
State Peace and Development Council

He has business but he is the poorest among all children of Than Shwe. But his properties are 12 mansions, J Donuts shops, My Milk restaurants, and many other import/export contracts. About 35% of these property belongs to him while the rest to Burmese-born Chinese. They are business partners.

His other businesses are Dim Sum foodshops, import from Thailand (Queen Orange Juice Concentrates), nightclubs (Dream Jelly J-J), Karaoke-attached Thai restaurants and many others. No only in Burma, he also has business in China, Thailand and Indonesia.

Moreover, Tun Naing Shwe does business with his former friend, Joseph Khin Maung Thein (son of Oo Aung Thein). They own J&J company together. Joseph manages Tun Naing Shwe's business in Thailand while his sister, Clara, manages those in China.

All these business are due to the power of his father, Than Shwe and are funded by the income exploited from Burma's natural resources.

There is no benefit to the civilians. The businesses are run on labor of the Burmese people. Therefore, we should turn our back on the business owned by Than Shwe's family, Tun Naing Shwe and their partners.

Tun Naing Shwe and Joseph Khin Maung Thein well known as Joseph and Tun Naing ShweTun Naing Shwe is Than Shwe's son andKhin Maung Thein is the son of U Aung Thein

Joseph was born in Taikkyi, Burma. His wife is from Thailand

Tun Naing Shwe and Joseph were classmates since High School, the time has passed by and they are still like brothers

Tun Naing Shwe and Joseph jointly own: J&J Company which is not in the sanctions list of sanctionU Shwe a jewel smuggler by trade

Hmu Pwel Ser Wayang Pyay means a broker (not even a lawyer) for legal cases either; civil or criminal

Their business in Burma are many:
J-Donuts is a chain of shops nationwide
Many Oriental House Restaurant and Dim Sum again a nationwide chain of restaurants
Queen Orange Juice Concentrates Imported From Thailand
Dream JellyJ-J Night Club
Many Thai Restaurant --Many Karaoke Lounges --Also owns businesses in China, Thailand, and Indonesia like the J&J in Bangkok --

Joseph manages their business in Thailand and Indonesia.Joseph's sister Carol and brother-in-law Richard manage the businesses in China.

Lun Thi, Energy Minister's son Zin Maung Lun and Zar Chi Ko (the Energy Minister's daughter-in-law) now live in Singapore and are moving out their properties from Burma.

Links:
http://burmadictatorwatch-eng.blogspot.com/

သန္းေရွ ြရဲ ့ သားႀကီး ထြန္းႏို္င္ေရွ ြ။

Read More...

Khin Thanda - 080055 ခင္သႏၱာ

Title: Wife of Tun Naing Shwe
State Peace and Development Council

Read More...

Kyaing San Shwe - 080056 ႀကိဳင္စန္းေရြွPhoto: May 2004

Title: Son of Senior General Than Shwe
a.k.a. Syaing San Shwe
State Peace and Development Council

Kyaing San Shwe runs construction business the Classic International Company as well as earning a fortune from illegal gambling.

Youtube videos

Read More...

Khin Win Sein - 080057 ခင္ဝင္းစိန္


Title: Wife of Kyaing San Shwe (Doctor)
State Peace and Development Council
ေအးသီတာေရြွ

Youtube videos

Read More...

Thant Zaw Shwe - 080058 သန္ ့ေဇာ္ေရြွ (ခ) ေမာင္ေမာင္


Title: Son of Senior General Than Shwe
a.k.a. MAUNG MAUNG
State Peace and Development Council

Youtube videos

Read More...

Dewar Shwe - 080059 ေဒဝါေရြွ

Title: Daughter of Senior General Than Shwe
State Peace and Development Council

ေဒ၀ါေ႐ႊက ေဘာဂေဗဒနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတာ။

Read More...

Kyi Kyi Shwe - 080060 ႀကည္ႀကည္ေရွြ

Title: Daughter of Senior General Than Shwe
State Peace and Development Council

Read More...

Maung Aye - 080001 ေမာင္ေအး

Title: VICE-SENIOR GENERAL
Deputy Commander in Chief of the Armed Forces
State Peace and Development Council
DOB: 25.12.1937

Maung Aye is also a career soldier and the second most powerful man in the country.

He is believed to have established strong ties with Burma's many drug lords in the Golden Triangle while operating as a colonel in the late 1970s and 80s, before he joined the military leadership in 1993.

He has a reputation for ruthlessness and xenophobia, and is also staunchly opposed to allowing Aung San Suu Kyi any future role.


The Burmese junta's ruthless second-in- command has played an often Machiavellian role in his work with the intelligence service. He is renowned as a hard drinker. Like his superior, Maung Aye is chronically sick: he has suffered from prostate cancer since 2003. Where he differs from Than Shwe is in his dealings with the opposition - he would be more inclined to negotiate with Suu Kyi.

The vice-chairman of the SPDC is not, however, a liberal voice. Maung Aye has a poor human rights record in his dealings with Burmese ethnic groups. There are also rumours about his connections with illegal drugs in Burma's Golden Triangle during the late 1970s and 80s. Despite his age, 69, and poor health, he is unlikely to pass up the chance to succeed Than Shwe.

Background: Hardliner made name during a reign of terror. Close to drug barons of Golden Triangle in Burma, Laos, Vietnam and Thailand.
Interests: Drinking heavily.
Lifestyle: Opulent mansions.
Health: Suffers prostate cancer.

Links:
http://www.thefirstpost.co.uk/8854,features,army-strongmen-who-call-the-shots-in-burma
http://www.sundaymirror.co.uk/news/2008/05/10/no1-no2-no3-the-evil-heart-of-burma-89520-20412846/
A Profile of Burmese Army Commander - General Maung Aye
Maung Aye's Itinerary in India


Read More...

Mya Mya San - 080061 ျမျမစန္း

Title: Wife of Vice-Senior General Maung Aye
State Peace and Development Council

Youtube videos

Read More...

Nandar Aye - 080062 နႏၵါေအး

Title: Daughter of Vice-Senior General Maung Aye
Wife of Major Pyi Aung
State Peace and Development Council

She is married to the son of a powerful man, the corrupt Aung Thaung, Minister, Industry (1) who made his family to become billionaire. His son leads the family business and build up the Aung Yee Phyo Company which makes millions of US$ per year in way of performing legal and illegal business.

Nandar Aye herself owns the company in the name of “Queen Star”, which import computers, its accessories and electronic appliances.

MNT ( Myan New Technology)
Owner. Yin Win Thu, 30 years old, who lives on Swit Kyw Sat Road, 6 ½ mile is known to have a close association with Nandar Aye. Nandar Aye is also a partner in her business. They have monopoly of supplying computers to schools and universities in Burma. They also have a monology on CNG ( liquified natural gas) business.

ယဥ္၀င္းသူ MNT (Myan New Technology ) (Queen Star)
အသက္ ၃၀ေက်ာ္။ျပည္ပမွာ အေနမ်ား ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးသမီး နႏၵာေအးနဲ႔ ဘာလိုလို အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။
နႏၵာေအးနဲ႔ အစုစပ္ ကြန္ျပဴတာလုပ္ငန္းေတြကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ကြန္ျပဴတာသြင္းခြင့္ရတဲ့ တဦးတည္းေသာ ကန္ထရိုက္တာျဖစ္တယ္။ အရမ္းၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာတယ္။ စီအန္ဂ်ီဓါတ္ေငြ႔ရည္ ပေရာဂ်က္ကိုလည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနတယ္။ ၀ိသမစီးပြားေရးသမားေတြထဲမွာ နာမည္သိပ္မထြက္ေပမဲ့ အခ်မ္းသာဆံုးလို႔ေတာင္ ခန္႔မွန္းရတယ္။ ၆ မိုင္ခြဲ။ စြပ္က်ယ္စက္လမ္းမွာ ေနတယ္။ နႏၵာေအးရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတာေၾကာင့္ ေမာင္ေအးသမက္ ေအာင္ေသာင္း သားက သူမကို ၾကည္႔မရ ျဖစ္ေနတယ္။

Links:
http://www.monywa.og
http://komoethee.blogspot.com/2007/10/how-generals-and-their-children-raping.html?showComment=1193861520000
http://burmadictatorwatch.blogspot.com/


Read More...

Pyi Aung - 080102 ျပည္ေအာင္

Title: Major
Husband of Nandar Aye
Son-in-law of Maung Aye
Son of Aung Thaung, the corrupt Minister of the Industry (1).
State Peace and Development Council

Tycoons with an Influential Father
Irrawaddy / By Wai Moe
Being the child of a government official guarantees good fortune in military-ruled Burma. Nay Aung and Pyi Aung are the sons of the Minister for Industry 1, Aung Thaung, and in less than 20 years they have advanced to become well-to-do tycoons, controlling two companies with export-import monopolies in oil and gas products.

Their rise to fortune ran parallel to the political advance of their father, which began in 1997. Aung Thaung’s political career has an unsavory side to it, though—he is believed to have been behind the crackdown on the start of September’s demonstrations, including the Pakkoku monks’ protests.

Apart from his father, who is one of junta leader Than Shwe’s most loyal supporters, Pyi Aung has another important patron— the junta’s No. 2, Dep Snr-Gen Maung Aye, who’s his father-in-law.

The brothers, both in their forties, manage two companies: IGE Co Ltd, also known as IGE Pte Ltd, and Aung Yee Phyoe Co Ltd. The latter company has a monopoly in agriculture products and timber trading.

IGE is the bigger company, established in 1994 and registered in Singapore since 2001. Its Burma headquarters are on Kabar Aye Pagoda Road, Rangoon, while its Singapore office has an expensive address on Shenton Way, an exclusive area of the city state. Nay Aung is a frequent visitor at the Singapore office.

Links:
Aung Thaung Dynasty
http://myamarnews.blogspot.com/2007/11/tycoons-with-influential-father.html

Read More...

Shwe Mann - 080000 ေရြွမန္း

a.k.a.Thura
Title: General
Army Chief-of-Staff and Coordinator of Air Force, Navy and Army Operations

DOB: 11.07.1947

Shwe Mann, 60, is the third-highest-ranking figure in the SPDC, and considered more likely to inherit the presidency. A career soldier who was promoted to the rank of general in 2003. He fought with distinction against the Karen Liberation Army in 1989. Loyal to Than Shwe, it was this opportunistic military man, nicknamed 'Thura', who was believed to have flown to Singapore to receive instructions from his hospitalised leader.

Known for a more modern outlook, he has taken a lead in economic affairs, with attempts to develop gem businesses and rice mills, allegedly to the financial advantage of his son's company.

Despite his very public presence, little is known about Shwe Mann.

There are no records of his views about Suu Kyi, and no knowledge of his role in the suppression of the 1988 pro-democracy protests.

He has been involved in ethnic cleansing, which has destroyed 3,000 villages.

Background: Was accused of ethnic cleansing in Karen state. Considered the most likely successor to Than Shwe.
Interests: Unknown
Lifestyle: Has a mansion retreat in rolling parklands, with a lake and beach.
Links:
http://www.sundaymirror.co.uk/news/2008/05/10/no1-no2-no3-the-evil-heart-of-burma-89520-20412846/
http://www.shanland.org/weeklydiary/242/shwemann.jpg
http://www.google.co.uk/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-GB:official

Read More...

Khin Lay Thet - 080063 ခင္ေလးသက္


Title: Wife of General Thura Shwe Mann
State Peace and Development Council

DOB : 19.06.47

Youtube videos

Read More...

Aung Thet Mann - 080064 ေအာင္သက္မန္း (ခ) ေရြွမန္းကိုကို


Title: Son of General Thura Shwe Mann
a.k.a Shwe Mann Ko Ko
State Peace and Development Council

DOB: 19.06.1977
Interests: Ayeya Shwe War Company

It has been learnt that Sit Thwe Aung, son of Minister U Aung Phone, Ministry of Forests was stabbed in a local night club. He was stabbed at close range by an unidentified person. U Aung Phone has two sons, Sit Thwe Aung and Sit Taing Aung. They are believed to be from the Shwe Man clique.

Shwe Man’s son Aung Thet Phone and these two brothers are money hungry business entrepreneurs. These newly rich class of businessmen who became rich in this corrupt and crumbling society made money by getting import/export licenses and importing custom duty free goods.

All of them are into women, gambling and drugs.One eye witness told us that a duty conscious citizen did the stabbing because he could no longer suffer the injustices meted out to the people by the SPDC (State Peace and Development Council).

Please click here for Aung Thet Mann's connection with Tay Za's Financial network.

Links:
http://burmadictatorwatch-eng.blogspot.com/
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=14151&page=3

Read More...

Khin Hnin Thandar - 080065 ခင္နွင္းသႏၱာ

Title: Wife of Aung Thet Mann
State Peace and Development Council

Read More...

Toe Naing Mann - 080066 တိုးနိုင္မန္း

Title: Son of Shwe Mann
State Peace and Development Council
Married to: Zay Zin Latt
DOB: 29. 06. 1978

The fact that Khin Shwe's daughter, Zay Zin Latt, is married to another of General Shwe Mann's sons, Toe Naing Mann, some analysts believe may have helped him secure lucrative government contracts and concessions.

Outside Myanmar, Khin Shwe is known to have business relations with companies in Japan, South Korea and Thailand. He is currently chairman of the Myanmar-Japan and Myanmar-Korean Friendship Associations and also chairs the Myanmar-Thai Development Corporation.

Read More...

Zay Zin Latt - 080067 ေဇဇင္လတ္

Title: Wife of Toe Naing Mann (General Shwe Mann's son)
DOB: 24.03.1981
Parents: Khin Shwe (Father)

Ma Zay Zin Latt, general manager of the Mya Yeik Nyo Royal Hotel, was always fated to take over the work of her father, well-known businessman U Khin Shwe. But when she did, at the age of just eighteen, she found much of the staff less than enthusiastic about her rise to power.

“When I first managed the Mya Yeik Nyo Royal hotel, I was just a teenager and my staff was older than me, so they were not afraid of me,” she said.
“So I… started with staff I liked.”

Ma Zay Zin Latt was willing to take over the Mya Yeik Nyo Royal Hotel on her own terms, but many young people would rather make it on their own. In the absence of enthusiastic successors, U Chit Oo will continue to serve his customers, and U Khin Sein will be pacing down the halls of his factory for years to come.

Khin Shwe, her father, president of Zaygabar and one of Myanmar's leading real estate moguls, first attracted international attention in 1997 when he hired a US public relations firm, Bain and Associates Inc, in what turned out to be a futile attempt to improve the junta's image and standing in Washington. Bain and Associates now appears to have washed its hands of Myanmar's junta. The firm's homepage (http://www.bainpr.com/), perhaps for good reason, omits Zaygabar among its list of "clients with whom we've worked". In Yangon, Zaygabar owns industrial parks, a golf and country club frequented by army officers, a hotel and the city's tallest residential condominium.

Links:
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IK02Ae01.html

Read More...

Soe Win (deceased) - 080003 စိုးဝင္း (ေသဆံုး)

Title: Lieutenant General
Prime Minister from 19.10.2004 - 2007

DOB: 10.5.1947
Deceased: 12 October 2007
Wife: Than Than Nwe (Survived as at June 2008)

Was seen a hard-line operator with close links to Than Shwe. He succeeded Khin Nyunt as prime minister in 2004.

Soe Win's earlier roles were North-West Commander and Chairman of Sagaing Division Peace and Development Council.

He commanded an infantry division which helped crush the democracy party in 1988 following Aung San Suu Kyi's overwhelming victory in national elections. General Soe Win was nicknamed “the butcher of Dipeyin” for his role in the 2003 attack on Mrs. Aung San Suu Kyi and her followers near the northern town of Dipeyin.

The general first achieved notoriety as one of the officers who brutally suppressed a 1988 pro-democracy uprising, commanding troops around Rangoon University — a center for demonstrations — and giving orders to fire on a crowd of protesters in front of Rangoon General Hospital. Rangoon, now Yangon, is Myanmar’s largest city.

He joined the Defence Service Academy in 1965, and quickly worked his way up through the military ranks.

He joined the junta in 1997, and was appointed as Secretary-2 of the council in February 2003, and Secretary-1 in August of the same year, replacing Khin Nyunt, who became prime minister.

He died on 12 October 2007 in Rangoon, amid reports that he was suffering from leukaemia. He received treatment in the same hospital in Singapore that Than Shwe visited in January 2007.

Lt Gen Thein Sein, who ranks fifth in the military, replaced Soe Win as acting prime minister in May.

Read More...

Than Than Nwe - 080044 သန္းသန္းႏြဲ ့


Title: Wife of Late Gen Soe Win
Late State Peace and Development Council

Read More...

Thein Sein - 080004 သိန္းစိန္

Title: Prime Minister from Oct'07 (as at Jun'08...)
Chairman of the National Convention

AGE: 61 years old (as @ 2008)
Married to: Daw Khin Khin Win

NOTES:
Appointed Burma's prime minister after the death of Soe Win in October 2007, is chairman of the National Convention, the controversial body entrusted with hammering out a new constitution that is supposed to provide eventually for democratic elections.

The role of prime minister carries little weight within the junta and, since taking over, Thein Sein has been entrusted with only routine work and representing the junta in talks with Bangladesh and Cambodia.

A "mystery man" of whom little is known, Thein Sein's political career has seen him rising quietly through the ranks under the patronage of junta leader Than Shwe, who is known to command the younger general's total loyalty.

SPDC MEMBER since November 1997
Lieutenant-General Thein Sein (BC.11252, DSA.9).

He is also the -
* Adjutant-General, War Office

Thein Sein is the former Commander of MOC-4 (Phugyi) and the Triangle Military Region.

Links:
http://www.burmalibrary.org/docs/BA2003-04.htm

Read More...

Khin Khin Win - 080068 ခင္ခင္ဝင္းTitle: Wife of Lt Gen Thein Sein
State Peace and Development Council

Interests:
Vice-President of Myanmar Women's Affairs Federation (MWAF-2004)
President of Myanmar Maternal and Child Welfare Association(MMCWA-May 2006)

Read More...

Tin Aung Myint Oo - 080005 တင္ေအာင္ျမင္ဦးPhoto: Tin Aung Myint Oo (third left)
a.k.a
Thiha Thura

Title: Lieutenant-General
Secretary-1 of State Peace and Development Council from Myanmar
Chairman of Myanmar Trade Council


Born: 27 May 1945
Married to: Khin Saw Hnin
Graduated: Defence Services Academy
Religion: BUDDHIST

The hardliner Lt-Gen Tin Aung Myint Oo, bearer of the title Thiha Thura (''Courageous as a Lion'', became Secretary One, in November 2007, after the death of Soe Win.

Along with Shwe Mann, several regional commanders in their 50s were chosen for the most senior positions in recent years. They were Lt-Gen Aung Htwe, Lt-Gen Tin Aung Myint Oo, Lt-Gen Thein Sein, Lt-Gen Soe Win and Maj-Gen Sit Maung. Sit Maung died in a helicopter crash in 2001, while Thein Sein is now secretary one, a political position attached to the ruling council. Aung Htwe and Tin Aung Myint Oo are now heads of bureaus of special operations, while Soe Win is prime minister. This could augur well for Shwe Mann to slot into the top job. But nothing is certain in the Burmese military hierarchy.

Thein Sein was replaced as secretary-one in the 11-member SPDC by Quartermaster-General Lt. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo, 57. Thiha Thura is a title bestowed for bravery, although the circumstances under which he was awarded it are not generally known.

According to The Indian Express, an English daily newspaper, the Burmese junta's quartermaster general, Thiha Thura Lt-Gen Tin Aung Myint Oo, who oversees all military supplies to Burma 's armed forces, met his Indian counterpart Lt-Gen Sudhir Sharma and Vice Chief of Army Staff Lt-Gen Deepak Kapoor.

Tin Aung Myint Oo, reportedly requested for more supplies of infantry weapons and ammunition in return for Burma 's help in flushing out Indian insurgents holed up along the 1,600 km porous Indo-Burma border.

The report said, the Burmese general's "shopping list" included, "small arms like assault rifles, light machine guns and side arms."

Links:
http://www.laphatyaesaing.com/news/
http://www.irrawaddy.org/print_article.php?art_id=5948
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiha_Thura_Tin_Aung_Myint_Oo
http://www.tai4freedom.info/2007/04/28news.html
http://www.bbc.co.uk/burmese/highlights/story/2008/03/080328_inpics_armyday.shtml
http://www.asiaobserver.com/component
www.daylife.com/photo/05gT3Bsgsx2Gc
ki-media.blogspot.com/2008/02/phnom-penh-and-...


Read More...

Khin Saw Hnin - 080069 ခင္ေစာနွင္း

Title: Wife of Lt-Gen (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo
State Peace and Development Council

ေဒၚခင္ေစာႏွင္းက စီးပြားေရးတကၠသိုလ္က စာရင္းအင္းပညာနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတာ။

Read More...

Kyaw Win - 080007 ေက်ာ္ဝင္း
Title: Lieutenant-General (BC.10194 – OTS.30)
Chief of Bureau of Special Operation - 2 (Shan, Kayah State)
SPDC MEMBER since November 1997

DOB : 03.01.1944
Married to: Daw San San Yee

Retired: June 2008 (see below article please)

Also the -
* Chief - Defense Service Training

Not to be confused with the Deputy Intelligence Chief, Kyaw Win in 1988 was the Tactical Operations Commander No.1 of the Eastern Military Region under Vice-Sr-Gen Maung Aye (BC.7875 – DSA.1).

He commanded MOC-12 (Kawkereik) and in 1995, he commanded the Northern Military Region in Myitkyina.


Links:
http://www.burmalibrary.org/docs/BA2003-04.htm

Reshufling - June 2008 (excerpt)
Burma's military establishment has a total of five officers in its BSO. While Maj Gen Maung Bo, one of the five BSO officers was spared, the other four – Maj. Gen. Ye Myint, Maj. Gen. Aung Htwe, Maj. Gen. Kyaw Win, and Maj Gen. Khin Maung Thann - were made to retire, in order to make way for the newly transferred officers.
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/4-inside-burma/696-change-of-guard-in-burmese-junta
or
http://please-help-burma.blogspot.com/2008/06/change-of-guard-in-burmese-junta.html

http://cache.daylife.com/imageserve/0aKrbAM4Lv0rt/610x.jpg

http://www.shanland.org/war/2007/junta-war-chief-for-shan-state-in-kengtung/

Read More...

San San Yee - 080070 စန္းစန္းရီ

Title: Wife of Lt-Gen Kyaw Win
a.k.a SAN SAN YI
State Peace and Development Council

Read More...

Nyi Nyi Aung - 080071 ညီညီေအာင္

Title: Son of Lt-Gen Kyaw Win (in-law?)
State Peace and Development Council

Read More...

San Thida Win - 080071 စန္းသီတာဝင္း

Title: Wife of  Nyi Nyi Aung (Daughter of Kyaw Win ?)
SPDC Member

Read More...

Min Nay Kyaw Win - 080073 မင္းေနေက်ာ္ဝင္း

Title: Son of Lt- Gen Kyaw Win
SPDC Member

Read More...

Phone Myint Htun - 080074 ဖုန္းျမင့္ထြန္း

Title: Son-in-law of Lt-Gen Kyaw Win (Doctor) ေက်ာ္ဝင္း သမက္
State Peace and Development Council

Read More...

San Sabai Win - 080075 စန္းစပယ္ဝင္း

Title: Daughter of Lt-Gen Kyaw Win
Married to : Dr Phone Myint Htun
State Peace and Development Council

Read More...

Tin Aye - 080011 တင္ေအး

Title: Lieutenant-General (BC.11236, DSA.9)
Chief of Military Ordance
SPDC MEMBER since November 1997

Married to: Daw Kyi Kyi Ohn
Age: Early 50s (as at 2008)
Retired: June 2008 (see article below please)
Offsprings: Okaka Aye is a major in the army.

Also the -
* Director, Weapons Production General, War Office

As a Colonel in 1992, Tin Aye served as Deputy Commander of the South-East Military Region under Maj-Gen Soe Myint (BC.8642 - OTS.26).

He then commanded MOC-4 (Phugyi) and was promoted to Brig-Gen and commanded the Southern Military Region (Toungoo).

Links:
http://www.burmalibrary.org/docs/BA2003-04.htm

Reshufling - June 2008 (excerpt)
Burma's military establishment has a total of five officers in its BSO. While Maj Gen Maung Bo, one of the five BSO officers was spared, the other four – Maj. Gen. Ye Myint, Maj. Gen. Aung Htwe, Maj. Gen. Kyaw Win, and Maj Gen. Khin Maung Thann - were made to retire, in order to make way for the newly transferred officers.
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/4-inside-burma/696-change-of-guard-in-burmese-junta
or
http://please-help-burma.blogspot.com/2008/06/change-of-guard-in-burmese-junta.html
www.daylife.com/photo/0gzy1eJ1Xj7yI
http://www.myanmar.gov.mm/NLM-2004/Oct04/photo/oct28-013.jpg


Read More...

Kyi Kyi Ohn - 080076 ႀကည္ႀကည္အုန္း

Title: Wife of Lt-Gen Tin Aye
State Peace and Development Council

Read More...

Zaw Min Aye - 080077 ေဇာ္မင္းေအး

Title: Son of Lt-Gen Tin Aye
State Peace and Development Council

Read More...

Ye Myint - 080006 ရဲျမင့္

Title: Lieutenant-General Ye Myint (BC.10310 OTS.31)
Ministry of Defence
Chief of Bureau of Special Operation - 1
(Kachin, Chin, Sagaing, Magawe, Mandalay)
Member of the State Peace and Development Council

Age: late 50s (as at 2008)
Married to: Dr Daw Tin Lin Myint
Retired: Jun'08 (refer to article below)

Also commands-
* Bureau of Special Operations No.1

BSO-1 of the War Office is responsible for ‘security, military, political, economic, and social tasks’ in

* Kachin State,
* Sagaing Division,
* Mandalay Division,
* Magwe Division and
* Chin State.

In 1988, Ye Myint served in the 59th BuRgt at Bawnatkyi (Southern Military Region).

In 1992, he was the Tactical Operations Commander No.1 and then the Deputy Commander of LID-88 in Magwe under Brigadier-General Hla Myint Swe – BC.10289, the Minister of Transport.

He commanded LID.101 and in 1994, he was promoted to Brig-General and became the Central Military Region Commander in Mandalay.

In November 1997, he was promoted to the rank of Maj-Gen and appointed member of the SPDC.

Contemporaries in Officer Training School were:
* Lieut-General Khin Maung Than, BSO-3;
* Lieut-General Maung Bo, BSO-4;
* Colonel Aung Thaung – BC.10307, the Minister for Industry 1.
Note: Than Shwe also served in LID-88.

The following report to BSO-1:
1. Northern MR, Myitkyina, Kachin State
2. MOC-21, Bhamo Station, Kachin State
3. ROC-Tanai, Kachin State,
4. ROC-Putao, Kachin State,
5. North-West MR, Monywa, Sagaing
6. LID-33, Ywathaung, Sagaing Div
7. MOC-3, Mogaung Station, Sagaing
8. ROC-Kale, Sagaing Division
9. Central MR, Mandalay
10. LID-99, Meiktila, Mandalay Div
11. MOC-6, Pyinmana Station, Mandalay
12. MOC-10, Kyigone Station, Mandalay
13. LID-88, Magwe, Magwe Division
14. LID-101, Pakokku, Magwe Division.

Reference:
The former chief of Special Operation Bureau No.1 Lt. Gen Ye Myint was asked to retire by the junta supremo Senior Gen. Than Shwe following his son's suspected involvement in the controversial drug racket. However, the resignation directive to Ye Myint followed a major reshuffle in the military establishment.
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/4-inside-burma/750-drug-investigation-heavy-punishment-likely-for-maung-weik
or
http://please-help-burma.blogspot.com/2008/07/drug-investigation-heavy-punishment.html
shanglawt.blogspot.com/2008/03/myen-du-ni-kio...

Read More...

Tin Lin Myint - 080078 တင္လင္းျမင့္

Title: Dr. Married to Lt-Gen Ye Myint
DOB: 25.1.1947
State Peace and Development Council

Read More...

Theingi Ye Myint - 080079 သိ ၤဂၤီရဲျမင့္

Ttitle: Daughter of Lt-Gen Ye Myint
State Peace and Development Council

Read More...

Aung Zaw Ye Myint - 080080 ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္

Title: Son of Lt-Gen Ye Myint,
State Peace and Development Council

AGE: 29 (as at 2008)
Business: Yetagun Construction Company (owner)

Son of top army general arrested for alleged drug trafficking

Married to Aye Mya Aung, daugher of Transport Minister, who owns Sunday Mart but now divorced ဆန္းေဒးမတ္ Sunday Mart ( ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ မိန္းမ ေအးျမသာ ပိုင္တယ္။ )

Mizzima News
05 June 2008 - The son of a top Burmese Army general was taken into custody on charges of drug trafficking.

Aung Zaw Ye Myint, son of Lt- Gen Ye Myint, the Chief of Bureau of Special Operation I was arrested last Saturday after a joint force of the military intelligence and police raided his office in Kyi Myin Dine township.

He is being suspected of selling drugs to Burma's movie celebrities, police sources said.

The accused owns the Yetagun Construction Company located in Yetagun Tower, at the corner of Pan Hlaing Street in Kyi Myin Dine Township.

Aung Zaw Ye Myint (29) s believed to have been detained by the Rangoon division military command.

An actress was also arrested for involvement in his drug trafficking ring but Mizzima is yet to identify her.

Film stars in Burma are known to use illicit drugs such as Ecstasy, Yaba or Yama and Heroin among others.

However, after revealing all about the drug case to the investigators, Aung Zaw Ye Myint, was reportedly sent to the Wettikan drug rehabilitation centre in Upper Burma, while Nawaratt was released. (Mizzima)

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၁။ ရဲတံခြန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ။

လိပ္စာ- တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ ယုဇနပလာဇာ ေနာက္။
ပိုင္ရွင္ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္သား။ အသက္ - ၂၈ နွစ္ခန္ ့ ။ အရပ္- ၅ေပ ၇လက္မ ခန္ ့။ အိမ္ေထာင္ကြဲ ။ ၂၀၀၇ ခုနစ္မွာ မီးရထား၀န္ႀကီးရဲ့ သမီး ေအးျမသာနဲ႔ လက္ထပ္တယ္။ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္က မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြန္အကၽြံ သံုးစြဲၿပီး ဆိုးသြမ္းလူငယ္တဦး ျဖစ္တယ္။ အခု လင္မယားကြဲေနတယ္။ မဂၤလာေဆာင္ျပီး ၅လ ေလာက္အတြင္းမွာ ကြဲသြားတယ္။လက္ဖြဲ႔ ေငြသိန္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ရတယ္။ လင္မယား ကြဲတဲ့အခါလက္ဖြဲ႔ေတြကို အမ်ိဳးသမီးက သိမ္းလိုက္တယ္။ စီးပြားေရးေလာကမွာ မေအးျမသာကလည္း ေငြရရင္ အကုန္လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သူမ်ိဳး ျဖစ္ တယ္ ။ Sunday Mart စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ သူမက တစိတ္တပိုင္းပါေနတယ္။ http://burmadictatorwatch.blogspot.com/


Hi, Aung zaw ye myint wife name is Aye Mya Aung not Aye Mya thar, Her dad is minister Aung min and mom is Dr wai wai thar who is sister of minister U soe thar.

Read More...

Kay Khaing Ye Myint - 080081 ေကခိုင္ရဲျမင့္

Title: Daughter of Lt-Gen Ye Myint
State Peace and Development Council

Read More...

Aung Htwe - 080010 ေအာင္ေထြး


Title: Lieutenant-General Aung Htwe (BC.9752 OTS.29)
Chief of Armed Forces Training
SPDC Member since Nov 1997

Married to: Daw Khin Hnin Wai
Age: (in his late 50s as at 2008)
Retired: June 2008 (see article below please)

ဒီေန႔မွာေတာ့ မၾကာေသးမွီက ဖယ္ရွားခံရတဲ့ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၅)ဦးျဖစ္ၾကတဲ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေထြး၊ ရဲျမင့္၊ ေက်ာ္၀င္း၊ ေမာင္ဘုိ၊ ခင္ေမာင္သန္း တုိ႔ အေၾကာင္းကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနနဲ႔ တပ္တြင္း အာဏာခ်ိန္ခြင္ ေလ့လာ သုံးသပ္ႏုိင္ဖုိ႔ တင္ျပလို္က္ရပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ထူးျခားစြာ တပ္တြင္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာတဲ့ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေထြး၊ ခင္ေမာင္သန္း၊ ရဲျမင့္၊ ေမာင္ဘို၊ ေက်ာ္၀င္းတုိ႔ (၅) ဦးဟာ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းကို ေရာက္ခါနီးက်မွ ေထာင့္ကပ္သြားၿပီးေတာ့ ၄င္းမွတဆင့္ ဖယ္ရွားခံလိုက္ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ေထြးဟာ OTS ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အပတ္စဥ္ (29) ေက်ာင္းဆင္း စီနီယာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေမာင္ဘုိ၊ ဗိုလ္ရဲျမင့္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္း၊ ဗိုလ္ေက်ာ္၀င္း တုိ႔ဟာ OTS (30,31) ေက်ာင္းဆင္းေတြ ျဖစ္ၾကေပမဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀က တစ္ႏွစ္ထဲ ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကလို႔ သိပ္မကြာၾကဘဲ OTS ေက်ာင္းဆင္းတဲ့အခါမွာလည္း ေရွ့ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ တစ္ႏွစ္ထဲ ေက်ာင္းဆင္းသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တုိင္းမွဴး ျဖစ္ၾကေတာ့လည္း အတူတူ ျဖစ္တာမို႔ သူတုိ႔ဟာ “ညီ” ၿပီး တုိင္း(၅) တုိင္း လႈပ္ရင္ေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို ကုိင္လႈပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ရိပ္မိတဲ့ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ တုိ႔ဟာ သူတို႔ကို မ်က္ႏွာသာ မေပးဘဲ အမွားကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသလို ဒါကို သိေနတဲ့ သူတုိ႔ (၅) ဦးကလည္း တပ္ခ်ဳပ္ထံ ၀င္ထြက္နီးစပ္မႈရရွိရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ရဲ ႔ လူယံုေတာ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္မွ လြဲလို႔ က်န္တဲ့သူဆိုရင္ ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တင္ျပသြားပါမယ္။

ပထမဦးဆံုး စီနီယာ ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ေအာင္ေထြး နပခတုိင္းမွဴး ျဖစ္တံုးက ရခိုင္ရိုးမ ေတာင္တန္းႀကီးကို ျဖတ္ၿပီး စစ္ေတြ အမ္းမွ မေကြး- ျပည္မသို႔ ေဖါက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းလို႔ အမွတ္ေလ်ာ့ကာ မွားကြက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး တုိ႔ စစ္ေတြကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးတဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခုမွာ မူလက စစ္ေဆးမဲ့ အစီအစဥ္ မပါရွိဘဲ တပ္ခ်ဳပ္က တိုင္းမွဴးဗိုလ္ေအာင္ေထြးကို ရုတ္တရက္ “မင္းတိ႔ု ေဖာက္ထားတဲ့ လမ္းမႀကီးကို စစ္ေဆးဖို႔ အေပၚကေန ေလယာဥ္နဲ႔ မျပန္ေတာ့ဘဲ ကားတန္းနဲ႔ မနက္ျဖန္ ျပန္ၾကမယ္” လို႔ အမိန္႔ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ဒီမဟာဗ်ဴဟာ လမ္းမႀကီးကို တကယ္မၿပီးေသးဘဲနဲ႔ ၿပီးၿပီလို႔ လိမ္ညာၿဖီးျဖန္းထားတဲ့ ဗိုလ္ ေအာင္ေထြး ခမ်ာ ေျခမကိုင္မိ လက္မကုိင္မိ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ညတြင္းခ်င္း တပ္ေတြကို လမ္းမၾကီးအေပၚ ဆင္းခိုင္းကာ “မီး” ဖိုၿပီး ရြာသားေတြအား အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ျပင္ဆင္ခိုင္းပါေတာ့တယ္။ လမ္းမႀကီးဟာ အၾကမ္းထည္သာၿပီးၿပီး ေခ်ာင္းေတြ ကူးတဲ့ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေတြဟာ မၿပီးေသးတာမို႔ ဗိုလ္သန္းေရႊ စီးတဲ့ Land Cruiser ကားႀကီးမွာ ဘယ္လိုဘဲ အိစက္ညက္ေညာပါေစ လမ္းမႀကီးရဲ ႔ ၾကမ္းတမ္းမႈ ဒါဏ္မခံႏုိင္ဘဲ ဇေကာထဲ ဇီးျဖဴသီး လိမ့္သလို ခံစားရပါေတာ့တယ္။ မေကြးေရာက္ေတာ့ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္တင္ဦးခမ်ာ မ်က္ႏွာကို ဓားနဲ႔ လွီးခ်င္စိတ္ ေပါက္တယ္လို႔ ၿငီးတြားၿပီး ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ ႔ ဆူပူမႈကို ခံရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီကတည္းက အကြက္ေခ်ာင္းေနတဲ့ ဗုိလ္ေမာင္ေအးက တုိင္းမွဴး တစ္ဦးအေပၚအရည္အေသြး၊ မွတ္ခ်က္ ေပးတဲ့ အပိုင္းမွာ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့လို႔ ဗိုလ္ေအာင္ေထြးခမ်ာ အမွတ္ေတြ ေလ်ာ့ကာ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ကြဲခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္း၊ ဗိုလ္ေမာင္ဘုိ၊ ဗိုလ္ရဲျမင့္၊ ဗိုလ္ေက်ာ္၀င္း တုိ႔အေၾကာင္းကိုလည္း စစ္ဖက္နီးစပ္ သူမ်ားက ထပ္မံ ေပးပို႔လာဖို႔ ရွိရာ အလ်ဥ္းသင့္သလို ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမယ္။
http://photayokeking.myanmarbloggers.org/ ထံမွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

He also commands-:

* Bureau of Special Operations No. 2
--BSO-2 is responsible for ‘security, military, political, economic, and social tasks’ in -

* Kayah State (Karenni), and
* Shan State

In 1991, Aung Htwe was the Deputy Commander of the LID-88 in Magwe under Brigadier-General Hla Myint Swe – BC.10289, the Minister of Transport.

In May 1992, Aung Htwe was promoted to Colonel and took over the command of the LID-55 in Aung Ban, Shan State. He was promoted to Brig-Gen and took over the command of the Western Military Region in An, Arakan State, in July 1995.

His contemporaries in Officer Training School were:
* Major-General Ket Sein, former Minister of Health (1995-2003);
* Major-General Saw Tun, the current Minister of Construction;
* Major-General Tin Htut, the Minister of Electric Energy; and
* Brigadier-General Sein Htwa, the Minister of Immigration and for Social Welfare and Resettlement.

The following report to BSO-2:
1. North-East MR, Lashio, Shan State
2. MOC-1, Kyaukme Station, SS
3. MOC-16, Hsenwi Station, Shan State
4. ROC-Laukkai, Shan State
5. Eastern MR, Taunggyi, Shan State
6. LID-55, Aungban, Shan State
7. MOC-2, Loilem Station, Shan State
8. MOC-7, Pekon Station, Shan State
9. MOC-14 Mong Hsat Station, SS
10. MOC-17, Mong Pan Station, SS
11. MOC-18, Hehalsai Station, Shan State
12. Triangle MR, Kengtung, Shan State
13. ROC-Mong Hpayak, Shan State
14. ROC-Loikaw, Kayah State

Reshufling - June 2008 (excerpt)
Burma's military establishment has a total of five officers in its BSO. While Maj Gen Maung Bo, one of the five BSO officers was spared, the other four – Maj. Gen. Ye Myint, Maj. Gen. Aung Htwe, Maj. Gen. Kyaw Win, and Maj Gen. Khin Maung Thann - were made to retire, in order to make way for the newly transferred officers.
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/4-inside-burma/696-change-of-guard-in-burmese-junta
or
http://please-help-burma.blogspot.com/2008/06/change-of-guard-in-burmese-junta.html

www.irrawaddy.org/research_show.php?art_id=454
www.daylife.com/photo/0gzy1eJ1Xj7yI
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:IP1mxnIRiqW_jM:http://www.maisoongkha.com/image/mm13.jpgRead More...

Khin Hnin Wai - 080082 ခင္နွင္းေဝ

Title: Wife of Lt-Gen Aung Htwe
State Peace and Development Council

Read More...

Khin Maung Than - 080008 ခင္ေမာင္သန္း
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေမာင္သန္းဟာ OTS - 31 အပတ္စဥ္ ေက်ာင္းဆင္း ျဖစ္ၿပီး ခလရ (၈၉) ကေလးၿမိဳ ႔မွာ တပ္ရင္းမွဴး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး (Col. G.S) တာ၀န္ကို ရယူခဲ့ၿပီး တပ္မ (၈၈) မွာ ဒုတပ္မမွဴး၊ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မ (၁၁) တပ္မမွဴး ထုိမွ တဆင့္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး တာ၀န္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ ေပးအပ္ခံခဲ့ရၿပီးမွ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး ရာထူးကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚမာလာတင့္ဟာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀သူ ျဖစ္ၿပီး ရာထူးနဲ႔ အာဏာကို ေငြေၾကးနဲ႔ လမ္းခင္း၍ အဆင့္ဆင့္ တက္လမ္းရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ နံမည္ႀကီး လူေျပာမ်ားခဲ့တာ သိရပါတယ္။

ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္းအေနနဲ႔ ကက(ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး ဌာနႀကီးမွာ Col. G.S ျဖစ္ေနခ်ိန္က ၁၉၈၈ လူထု အံုၾကြမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးခါစ အခ်ိန္မို႔ တပ္အတြင္း ရႈပ္ေထြးမႈနဲ႔ အလုပ္အရႈပ္ဆံုး အခ်ိန္ကာလ တခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိပ္ပိုင္း အာဏာရွင္ႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္ေစာေမာင္၊ ဗုိလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔တုိ႔အျပင္ မာေက်ာခက္ထန္ လွတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္၊ ဗိုလ္ေမာင္လွ၊ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္တုိ႔နဲ႔ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံု ဆက္ဆံခဲ့ရပါတယ္။

စစ္ေရး ထူးခြ်န္တဲ့ ဗိုလ္ေမာင္လွဟာ စစ္ဆင္ေရး အထူးကြပ္ကဲေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေရွ ႔တန္း စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တပ္မ (၆၆) တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးေက်ာ္ (ေနာင္အခါ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး) ကုိ ေလးေကမွာ ရန္သူ႔ လက္နက္ႀကီး ေမာ္တာ ထိမွန္ ဒဏ္ရာရေနတာမို႔ ကက(ၾကည္း) ထံ အေရးေပၚ ရဟတ္ယာဥ္ေတာင္းခံတဲ့ ျဖစ္စဥ္ တခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္းက ရဟတ္ယာဥ္ေတာင္းခံလိုရင္ Safety Zone လုံၿခံဳေရး ဧရိယာ ရွိမရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျပန္လည္ ေမးျမန္းေနတာမို႔ ဗုိလ္ေမာင္လွက ေဒါသတႀကီး ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ တပ္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ေစာေမာင္ဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပက ႏုိင္ငံေရး ဖိအားေတြေၾကာင့္ စိတ္ ဂေယာက္ဂယက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ Col. G.S ျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္းကို အမိန္႔ မနာခံမႈနဲ႔ စစ္ရံုးမွ ေမာင္းထုတ္ခုိင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဒုခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊက ဗုိလ္ခင္ေမာင္သန္းကို သနားဂရုဏာသက္ၿပီး တပ္မ (၈၈) ဒုတပ္မမွဴးအျဖစ္ နယ္ကို ေျပာင္းေရႊ႔ ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္းရဲ ႔ ဇနီး ေဒၚမာလာတင့္ဟာ ကုန္းျမင့္သာက ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ႔ အိမ္ေတာ္ႀကီးကို ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္ ကူးလူးဆက္ဆံ တပည့္ခံကာ မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္အား အစြမ္းကုန္ ``ဖား´´ ေနခဲ့ပါတယ္။

http://photayokeking.myanmarbloggers.org/2008/12/blog-post_7593.html

Title:
Lieutenant-General (BC.10320, OTS.31)
Chief of Bureau of Special Operation - 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)
SPDC MEMBER since 1997

Age: Late 50s (as at 2008)
Married to: Daw Malar Tint
Retired: June 2008 (see article below please)

He also commands-
Bureau of Special Operations No.3

BSO-3 is responsible for ‘security, military, political, economic, and social tasks’ in -
* Arakan State,
* Bago Division, and
* Irrawaddy Division.

In 1988, Khin Maung Than was a Lieut-Col commanding the 89th BuRgt at Kale (North-Western Military Region) under Brig-Gen Tun Kyi, one of the original SLORC members.

In 1991, he was Colonel-General-Staff (Operations) at the War Office in Yangon under Brig-Gen Tin Oo, the then SLORC Secretary-2.

In 1992, Khin Maung Than was promoted to command the elite LID-11 at Htauk-kyant which is responsible for the security of Yangon. The Commander of the Yangon Military Region at that time was Brig-Gen Myo Nyunt, one of the original SLORC members.

In 1995, Khin Maung Than was promoted to Brig-Gen and became the Yangon Military Region Commander.

He was reportedly hand-picked by Than Shwe.

In 1997, he was promoted to the rank of Major-Gen and appointed to the SPDC.

His contemporaries in Officer Training School were:
* Lieut-General, Ye Myint, BSO-1;
* Lieut-General Maung Bo, BSO-4;
* Colonel Aung Thaung – BC.10307, Minister for Industry 1 (1997-).

The following report to BSO-3:
1. Southern MR, Toungoo, Bago Div
2. LID-66, Inma, Bago Division
3. LID-77, Bago, Bago Division
4. ROC-Prome, Bago Division
5. South Western MR, Bassein, Irrawaddy Division
6. Western MR, An, Arakan State
7. MOC-5, Taungup Station, Arakan
8. MOC-9, Kyauktaw Station, Arakan
9. MOC-15, Buthidaung Station, Arakan
10. ROC-Sittwe, Arakan State

Reshufling - June 2008 (excerpt)
Burma's military establishment has a total of five officers in its BSO. While Maj Gen Maung Bo, one of the five BSO officers was spared, the other four – Maj. Gen. Ye Myint, Maj. Gen. Aung Htwe, Maj. Gen. Kyaw Win, and Maj Gen. Khin Maung Thann - were made to retire, in order to make way for the newly transferred officers.
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/4-inside-burma/696-change-of-guard-in-burmese-junta
or
http://please-help-burma.blogspot.com/2008/06/change-of-guard-in-burmese-junta.html

http://www.daylife.com/photo/09Ekeo23Fj5FoRead More...

Marlar Tint - 080083 မာလာတင့္

Title: Wife of Lt-Gen Khin Maung Than
State Peace and Development Council

Read More...

Maung Bo - 080009 ေမာင္ဘို(Maung Bo, fourth from left)

Title: Lieutenant-General (BC.10337, OTS.31)
Chief of Bureau of Special Operation - 4 (Karen, Mon, Tenasserim)
SPDC MEMBER since 1997

Age: late 50s (as at 2008)
Married to: Khin Lay Myint

Also commands-
* Bureau of Special Operations No.4

BSO-4 is responsible for ‘security, military, political, economic, and social tasks’ in -

* Mon State,
* Karen State, and
* Tenasserim Division

In 1992, Maung Bo was a colonel and the Tactical Operations Commander–2 of the Northern Military Region in Myitkyina, Kachin State, under the command of Maj-Gen Kyaw Ba, one of the original SLORC members.

Maung Bo served as Deputy Commander in the Northern MR (1993-97) under Brig-Gen Saw Lwin – BC.8677, Minister for Hotel and Tourism and under Brig-Gen Kyaw Win – BC.10194, the Training General.

He commanded MOC-6 (Pyinmana) and in Nov 1997, he was promoted to Brig-Gen and became the Eastern Military Region Commander in Taunggyi, Shan State, and appointed a member of the SPDC.

His contemporaries in Officer Training School were:
* Lieut-General Ye Myint, BSO-1;
* Lieut-General Khin Maung Than, BSO-3;
* Colonel Aung Thaung – BC.10307, Minister for Industry 1 (1997-).

The following report to BSO-4:
1. South-eastern MR, Moulmein, Mon
2. LID-44, Thaton, Mon State
3. MOC-19, Ye Station, Mon State
4. LID-22, Pa-an, Karen State
5. MOC-12, Kawkareik Station, Karen
6. Coastal MR, Mergui, Tenasserim Div
7. MOC-8, Tavoy Station, Tenasserim
8. MOC-13, Bokpyin Station, Tenasserim
9. MOC-20, Kawthaung Station, Tenasserim

Links:
http://www.burmalibrary.org/docs/BA2003-04.htm
http://www.bbc.co.uk/burmese/highlights/story/2008/03/080328_inpics_armyday.shtml
www.daylife.com/photo/05gT3Bsgsx2Gc
www.myanmargeneva.org/06nlm/n061023.htm

Read More...

Khin Lay Myint - 080084 ခင္ေလးျမင့္

Title: Wife of Lt-Gen Maung Bo
State Peace and Development Council

Read More...

Kyaw Swa Myint - 080085 ေက်ုာ္စြာျမင့္

Title: Son of Lt-Gen Maung Bo
State Peace and Development Council

The daughter of maung bo who is sister of kyaw swar myint name is Nyein nyein myint. she is third secretary in Myanmar embassy to Japan.

Read More...

Nay Shwe Thway Aung (a) Poe La Pyi- ေနေရြွေသြးေအာင္ (ခ) ဖိုးလျပည့္

Title: Grandson of Than Shwe
DOB: 22 May 1991 (17yo. at June 2008)

Interests:
At 17 a high roller who loves the red carpet...
Drug addicted.

Girlfriend : Nay Chi Lin Le' ေနျခည္လင္းလဲ့

Reference:
“I heard the family found some ecstasy pills on Nay Shwe Thway Aung last month,” the source said. “Then Aung Zaw Ye Myint [the son of Lt-Gen Ye Myint, a high-ranking general] and Maung Waik [a well-known business crony] were arrested in connection with the drugs.” http://www.irrawaddy.org
/article.php?art_id=12920

အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ ေမြးထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားေနတဲ့ အာဏာရူးသန္းေရႊရဲ႕ေျမး

တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ၏ေျမး၊ စိန္ေမ်ာက္ေမ်ာက္(ခ) ဖိုးလျပည္႕(ခ) ေနေရႊေသြးေအာင္၏ ဖခင္အမည္

Nay Shwe Thway Aung , the favorite grandson

Read More...